След някои упреци, че публикуваме твърде лесни задачи, повишихме леко сложността и грешките зачестиха. Тези са с още по-висока трудност (но не с много висока)

Задача №1

Какво е общото между удавник, изгорял кекс и бременна жена?

Задача за бракувани №2

На пазар отишли трима мъже Андрей, Борис и Васил с жените си Габриела, Даниела и Елена. Не е известно кой за коя е женен. Това трябва да се разбере въз основа на следните сведения: всеки от тези шест човека е заплатил за всеки купен от него предмет толкова лева, колкото предмета е купил. Всеки мъж е изхарчил 48 лв. повече от жена си. Освен това е известно, че Андрей купил девет предмета повече от Даниела, а Борис – 7 предмета повече от Габриела

Отговорите

ще откриете в някой от следващите постове на поредицата