Дан Гилбърт, също като Хитлер залага на много изразени жестове и мимики, емоционална изразителност, живост, енергичност. Той печели доверието на своите слушатели, защото е професионалист в тази сфера и представя свое проучване. Фактът, че е учен му спечелва доверие по презумпция.
Тъй като изнася лекция, над която е работил, той е уверен и сигурен в това, което говори, дълбокото изследване на темата е очевидно и той е добре подготвен. Като модерен оратор, той използва визуални стимули – презентация. Също така предоставя примери от работата на друг учен и я надгражда пред публиката, дава разяснения. Хората му симпатизират, защото осмива човешки недостатъци без да съди никого, което ги забавлява поради иронично-комичния начин на представяне. Хората са наистина забавлявани от това, че дава примери от ежедневието, които са толкова прости, на пръв поглед странно нелогични, но и до болка верни. Провокира публиката с реторични въпроси, държи я в активно състояние на ума. За още повече доверие представя тезата си от няколко погледа, което му дава повече свобода пред публиката, така я печели. Прави сравнения и аналогии, представя статистика. Накрая на своето представяне прави обобщение и призовава хората към позитивни дела. След края на презентацията си остава за допълнителни въпроси и не се притеснява да им отговаря, прави го с голям професионализъм.

анализ на Цвета Паунова