Какво е КРАСОТА и колко слоя има?

Какво е красотата?

Тя наблюдава ли се или се възприема? Или се изживява?

Има ли красив аромат, красив вкус или има само красива гледка и красиви звуци?

Защо това е така?

Има ли еднакво красиви неща за всички и доколко красотата може да е субективна?

Как се е променила представата за красотата през годините за жените и как за мъжете?

Имат ли животните чувство за красота?

Колко слоя на абстракция има красотата?

Има ли математическа формула на красотата, или всичко е според наблюдателя?

Са въпроси, на които ще потърся отговор в този текст. А вие ще откриете още: 6 любопитни видеа, 2 авторски схеми и една таблица, около 30 снимки като илюстрация, интересни примери и още…

Изпитвали ли сте чувство за красота?

Тук не става въпрос за това, дали сте виждали нещо красиво като залез над планини или море, спортна кола, привлекателна жена и т.н., а за това, дали видяното докосва някаква струна във вас, която продължава да трепти дори когато обектът, който я е задействал не е пред вас.

И която струна с времето става все по-чувствителна дотолкова, че да се активира при все по-трудни за дефиниране събития, като непознат музикален електро микс, чут за първи път сладостен джаз, опитано вино с богатство на аромати, рядко сирене, жест на човек, природна гледка при пътуване…

Мисля, че е същинско богатство, ако с времето развием дотолкова усета си за красота, че той се прехвърли дори върху фини преживявания като елемент от сюжет на филм, поза на нечий профил, начин по който пада светлината върху дадена сцена, споделено преживяване, случайна констелация от гледки или случки, осъзнавания за близост, жест, отблясък върху технологична вещ, поредица от недоизказаности в общуването…

Случвало ли ви се е да изпитате почти болезнено усещане за красота само като отглас на нещо преживяно, но неосъзнато в момента на преживяването или нереализирано като активно действие или съзнателна консумация?

Случвало ли ви се е почти да ви боли от красота?

Има и съвсем абстрактни измерения на чувството за красота. Внезапни осъзнавания за каузални връзки. Чувството когато масив от данни се подреди в структурно организирана система, красотата на благородство в поведението, на отказа и съзнателното лишение, на осъзнаването на преходността, на закъснели разбирания за действията на други от отдавна минали години и състояния, които са отключени от нови знания или ново качество на мисленето и осъзнаването…

Не е трудно да се обясни, но е трудно да се разбере от някой, който не го е преживявал. Как да обясниш вкуса на сладоледа на някой, който не го е опитвал? Как да обясниш радостта от танца на някой, който не танцува?

Е, по-долу ще се опитам да обясня защо красивото се възприема като красиво и какво точно значи това.

Много хора твърдят, че красотата е нещо изцяло субективно, че не подлежи на дефиниране и описание и грешат.

Някои пък, напротив са се опитвали да изведат достатъчно ясни критерии, по които да се оценяват нещата.

И двата подхода са ограничени в самите себе си и по тази причина се отдалечават от обективната сложност на нещата. Те са просто малки фрагменти от слоестата схема, която ще представя по-долу.

След прочитането на този текст ще знаете категорично КАКВО е красиво.

Нещо повече, ще знаете ЗАЩО го възприемаме като красиво.

Тя ще завърши с графични илюстрации, които ще обхващат и надграждат казаното.

Това е част от непрестанните ми опити да разбера света, живота и хората и да предам хрумванията си по лесен за разбиране начин. Считам, че колкото по-осъзнати сме за това какво ни се случва и ни заобикаля, толкова по-осъзнат живот живеем, а колкото по-осъзнати сме, толкова по-пълноценни и щастливи се чувстваме.

Обратно – неяснотата внася объркване, несигурност, безпокойство и тревожност в ежедневието ни.

Не смятам, че тезите ми са крайната истина, напротив приемем ги като едно добра начало за плодотворен обмен на идеи с цел съвместно конструиране на все по-общовалидни хипотези и теории.

Съдържанието по-долу е:

  • Слоеве на красотата
  • Принципи на красотата и следствия от тях
  • Координатна система на възприятието за красота
  • Супа, синестезия и разлика между вътрешен и външен свят
  • Предпоставки за мисловна евристика
  • Етика и естетика – корелации за красота
  • Случаят Фрина и ефекти на красотата
  • Заключение за красотата

Слоеве на красотата

Ще илюстрирам концепцията си в подредена схема за слоевете на красотата от най-повърхностната към по-задълбочените.

За да продължите да четете текста натиснете зеленото квадратче  Page 2