Анализ на Борис Кондев, курсист в АЛСУ

Една кратка, но много полезна реч по теми, които засягаме в обучението ни. Презентиращият веднага предизвика симпатии в мен. Създава впечатление, че е играл тази игра безброй пъти и е достигнал до ниво, в което сам може да определя правилата. И това личи от всякъде – държи се непринудено, усмихнат е, гласът му е приятен за слушане, говори разбираемо и директно. Представя информация по достъпен начин и вмъква приятни шеги, които карат публиката да му симпатизира още повече. Накрая им показа няколко упражнения за разгряване на гласа, които се помнят лесно и могат да бъдат изключително полезни при подготовка преди изнасяне на реч. Английският му акцент е един сериозен плюс също 🙂