Posts filed under: Фитнес за интелекта

Отговори на Фитнес за ума №13 Късно извадени...
Continue Reading →
Отговори на Фитнес за ума№12 1.Първият километър с посчената скорост ще изминете за 2 минути, следоватено с каквато и скорост да се движите през втория километър ще го изпуснете 2. Общо 4 жени. Най-младата е на 1 г., следващите на 20 (1/7 от 140), 40, и 80 (79+1)...
Continue Reading →
Отговори на Фитнес за интелекта №11 Просто ще завъртим листа на 180 градуса по хоризонтала 5 деца- 4 момчета и едно момиче След като е вдовица, следователно е мъртъв, и не може да се жени по чисто обективни причини, не само в Северна Ирлания...
Continue Reading →
Загадките помагат да търсим нови решения и да подорим мисленето си, и затова е хубаво да се решават.  Интересното при тази задача е, че я дават в началното училища в Сингапур, като математическа задача. Сингапур обикновенно се представя на челните места в световните олимпиади по математика за начален курс. Конкретно тази задача става популярна около......
Continue Reading →