Ефективно презентиране и комуникация – път към успеха

Ефективно презентиране и комуникация – път към успеха

Feb 3, 2018

Практичен трейнинг, който ще развие уменията ви за общуване, представяне, убеждаване, презентиране, продажби, сприятеляване.

Чрез актуална теория и много упражнения ще развиете увереност и самочувствие да говорите пред хора, да изнасяте лекции, презентации, публични речи.

Вашите социални и комуникативни умения ще са на ново ниво защото:

  1. Ще се научите как да се справяте с притеснението
  2. Ще знаете тайните на хумора и как да ги прилагате
  3. Ще може да разказвате интересно и увлекателно
  4. Ще усъвършенствате езика на тялото си и умението да го разчитате
  5. Ще знаете как да структурирате правилно изложението си според целите
  6. Ще знаете как да привличате и задържате вниманието
  7. Ще знаете как да се справяте с въпроси и възражения
  8. и др.

Може да избирате между три варианта на провеждане