Консултации

Консултации

Dec 6, 2012

Освен с групови курсове, обучения и лекции, ние от АЛСУ провеждаме и

ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

в следните области:

  • подготовка за публично представяне
  • подготовка за презентиране
  • проблеми в общуването
  • изграждане на личен имидж и визия
  • подобряване на междуполовата комуникация
  • намиране и привличане на партньор
  • дефиниране на жизнени цели и изграждане на план за постигането им
  • подобряване на личната ефективност
  • др.

Цената за първоначална консултация с продължителност до един час е 30 лв. При продължителност до и над 2 часа – 50 лв

За поредица от консултативни сесии се изготвя индивидуална оферта след първоначалната.

Справки и записвания 088 55 007 11 или info@alsu.eu